znak.gif, 4,2kB

informace

Důležité doklady pro odhad

Odhady movitého a nemovitého majetku pro potřeby realizace dědictví a dědická řízení, pro potřeby nákupu a prodeje, při převodu nemovitostí z majitele na majitele. Pro odhady nemovitostí a movitých věcí lze dle potřeby stanovit cenu administrativní a/nebo cenu obvyklou.

(!! pro vlastní odborný posudek, odhad, nejsou obvykle vyžadovány všechny uvedené doklady a dokumenty !!)

Nemovitosti

 • no.png, 570B výpis z Katastru nemovitostí - list vlastnictví (ne starší než 3 měsíce)
 • no.png, 570B kopie snímku katastrální mapy daného území (ne starší než 1rok)
 • ok.png, 481B doklady omezující vlastnická práva
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • ok.png, 481B doklady o nabytí vlastnictví
  • kupní smlouvy,
  • prohlášení vlastníka §5 zákona č.72/1994 Sb. s podrobným popisem nemovitosti, včetně výkresové části celého objektu
  • předchozí odborné posudky
 • ok.png, 481B prováděcí předpisy pro nakládání s nemovitostí
 • ok.png, 481B stavby oceňované výnosovým způsobem
  • nutno doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného)
  • velikost pronajaté plochy
  • ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka)
  • náklady na správu podle účetní evidence
  • roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena)
  • roční částku zaplaceného pojistného
 • lze vypracovat další tisky (60kč za každý další tisk originálu)
 • zaslaní dokumentace v elektronické podobě (PDF) (po uhrazení celé ceny odhadu)

Nemovitosti ve stádiu realizace

 • ok.png, 481B geometrický plán pro zaměření staveb (nejsou-li oceňované nemovitosti resp. stavby zaneseny v katastrálních mapách)
 • ok.png, 481B stavební povolení a kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby
  • hlavní stavby,
  • vedlejší stavby,
  • venkovní úpravy,
  • inženýrské stavby apod.
 • ok.png, 481B projektová dokumentace oceňovaných staveb pro stavební povolení (stavební část potvrzenou stavebním úřadem)
 • ok.png, 481B soupis realizovaných stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti a nemovitém majetku v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
 • ok.png, 481B informace o skutečném účelu užití oceňovaných nemovitostí resp. staveb (pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí)


no.png, 570B doklady, které NEMUSÍ objednatel dokládat
(doklad zajistím sám)

ok.png, 481B doklady, které MUSÍ objednatel doložit

 

Kdy potřebujete odhad?

 • při daňové povinnosti z prodeje a koupě nemovitosti
  • odborný posudek (odhad) pro potřebu Finančního úřadu - stanovení výše daně z převodu nemovitosti
   • posuzuje výše ceny nemovitosti
   • a) podle kupní smlouvy
   • b) podle ceny z posudku zpracovaného podle vyhlášky MF ČR
   • daň z převodu nemovitostí je stanovena z ceny vyšší a) vs. b)
 • při darování
  • odborný posudek (odhad) podle vyhlášky MF ČR - stanovení ceny darované nemovitosti
 • při dědickém řízení
 • při úvěrovém řízení
 • oceňování věcných břemen (doživotní užívání nemovitosti při převodu z rodičů na děti apod.)
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • pro výkon exekuce

 

 

Způsoby odhadu

 • Majetek se oceňuje cenou obvyklou, kterou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku ke dni ocenění. Zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, ale do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností (stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných katastrof), osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího (vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy) ani vliv zvláštní obliby (zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k majetku).
 • Jiným způsobem oceňování
  • nákladový způsob - náklady, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu odhadu v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění
  • výnosový způsob - výnosy z předmětu odhadu skutečně dosahovaného nebo za daných podmínek obvykle získávaného a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry)
  • porovnávací způsob - porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem (nebo funkčně související věcí) a cenou sjednanou při jeho prodeji
  • oceňování podle jmenovité hodnoty - vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá (např. prostředky na bankovních kontech v Kč)
  • oceňování podle účetní hodnoty - na základě předpisů o účetnictví
  • oceňování podle kurzové hodnoty - vychází z ceny předmětu ocenění ve stanoveném období na dle vývoje na trhu
  • oceňování sjednanou cenou - cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji (nebo odvozená ze sjednaných cen)

 

 

Proč máme výrazně nižší ceny?

     1) specializuji se výhradně na odhady mimo bankovní a hypotéční ústavy tj. nejsem Vázán jejich pravidly pro odhad. Specializuji se na odhady nemovitostí a movitých věcí výhradně pro potřeby finančních úřadů stanovení ceny obvyké (tržní ceny) apod.
      2) pracuji pouze sám na sebe, neživím žádný aparát asistentek apod.
Jako odhadce nepotřebuji drahou kancelář, já navštěvuji klienty, klienti nemusí chodit za mnou - nemovitost mi stejně nepřinesou k obhlídce;-).

 
zobrazit odkazy a katalogy
avismarketing.cz - komplexní direct marketingové služby azflex.cz - technické izolace stavby-zeleny.cz - stavby a projekty domů antiquemotorcycles.cz - výkup/prodej historických motocyklů
 
architektura a architekti stavit.cz alfa elchron amok.cz odkazy apu.cz CZIN.eu citysearch.cz Goog.cz czprima.cz JirPa Webhosting seznam-inzerce.cz Český kat. stránek Kompletně.cz LINKOVNÍK MPalán.cz   Najdu vše na jednom místě - Najduvse.cz Odkazovník Katalog odkazů Online firmy - Lidé najdou právě Vás! Pozri.cz - vyhledávač internetový vyhledávač AHNE vymena-odkazu.com JAHHO.cz Katalog-odkazů.cz SEO katalog ONLINE-ONLINE.cz sprehledem.cz Firmy Katalog-Firem.com KontaktyFirem.cz Seznam stránek Webatlas.cz Katalog odkazů a firem TopLink bydleni-a-reality Catalog Clonet Toplink - katalog odkazů TopLinks.cz Internetový Katalog Služby a řemesla ZDROJ.cz - katalog odkazů Zóna.cz - katalog stránek
 
TOPlist